PERSONDATAPOLITIK

Et af Marienlyst Strandhotels overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster, kunder og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Vi ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Marienlyst Strandhotel håndterer dine personoplysninger.

1. Oplysningspligt på hjemmesiden og Dataansvarlig

Marienlyst Strandhotel driver konference- og spahotel i Helsingør.

Marienlyst Strandhotel, som er en del af ESS Group, udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Marienlyst Strandhotel leverer som hotelvirksomhed en lang række serviceydelser. For hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Marienlyst Strandhotel, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af Marienlyst Strandhotel og ESS Group.

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide:

 • at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail rk@marienlyst.dk eller telefon: 49280110
 • at formålet kan være salg, service, markedsføring og lign.
 • at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i koncernen, der skal arbejde med dine oplysninger.
 • at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.
 • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.
 • at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage.
 • at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrere kundeforholdet, ikke slettes.
 • at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formuerettelige krav er afsluttede/forældede.
 • at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk.

2. Hvordan indsamler og anvender Marienlyst Strandhotel personoplysninger?

Marienlyst Strandhotel, som er en del af ESS Group, indsamler og behandler dine personoplysninger på følgende vis:

Marienlyst Strandhotel indsamler og behandler dine personoplysninger i den udstrækning, det er tilladt ved lov. Indsamling og behandling kan finde sted, når du anvender f.eks. foretager en reservation eller under og efter dit ophold. Vi indsamler personoplysninger på følgende vis f.eks. cookies, browser, web beacons, nyhedsbrev og kundeundersøgelser. I visse tilfælde indsamler og anvender Marienlyst Strandhotel personoplysninger via databaser udenfor Marienlyst Strandhotel (f.eks. Facebook, Instagram, Google samt analyseudbydere)

Der findes videoovervågning på Marienlyst Strandhotel, som er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og hotellets gæster.

3. Hvilke informationer indsamler Marienlyst Strandhotel?

Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som er relevante for det formål, der er beskrevet i de særskilte vilkår og betingelser for den enkelte ydelse og nærværende persondatapolitik. De indsamlede oplysninger omfatter f.eks. information om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse, information, der er nødvendig for at bruge ydelsen (f.eks. firmalogin), sprog, brugerstatistik og historik, reservationspræferencer, betalinger, stilling, særlige fødevarepræferencer, handicap samt anden information, du har oplyst i forbindelse med brug af ydelserne.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Marienlyst Strandhotel personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Marienlyst Strandhotel mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Marienlyst Strandhotel og ESS Group det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Marienlyst Strandhotel i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en agent eller en samarbejdspartner. I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om Marienlyst Strandhotels og ESS Group persondatapolitik.

4. Online køb

Marienlyst Strandhotel anvender Dansk Internet Betalings System (DIBS www.dibs.dk) i forbindelse med dine køb af gavekort. Såvel DIBS som Marienlyst.dk er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (www.pbs.dk).

Ved køb af gavekort gemmer Marienlyst Strandhotel ikke dine kortoplysninger, disse opbevares hos DIBS.

5. Hvad er formålet med indsamlingen?

Marienlyst Strandhotel, som er en del af ESS Group,  indsamler personoplysninger til forskellige formål. Den ydelse, du anvender, er afgørende for, hvilke personoplysninger vi indsamler, og hvorledes disse indsamles.

Marienlyst Strandhotels formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende punkter:

 • Administrere og behandle din anmodning om ordre, reservation og serviceydelser.
 • Kontakte dig, f.eks. pr. SMS, anden mobilapplikation eller e-mail, eller underrette dig om reservationsstatus eller andet i forbindelse med din reservation før, under og efter opholdet.
 • Målrettet kommunikation og markedsføring til dig vedr. ydelser som f.eks. at sende dig tilbud, som svarer til din profil, fra os og vores samarbejdspartnere.
 • Analyse af din brugeradfærd ift. vores ydelser.

6. Tilpasning og sletning af dine personoplysninger

Hvis der sker ændringer i dine personoplysninger, beder vi dig venligst sende en besked til Marienlyst Strandhotel, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør, att.: Rosanna Krause. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Marienlyst Strandhotel er ikke ansvarlig for forældede eller unøjagtige data, hvis du ikke har underrettet os om sådanne ændringer.

Du har altid ret til at få indsigt i/ udskrift af og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og i visse tilfælde har du ret til at få dine data overført automatisk fra os til en anden dataansvarlig virksomhed.

Udskriften sendes til din registrerede postadresse indenfor 1 måned fra din skriftlige henvendelse.

Du har ret til at trække et samtykke til markedsføring tilbage på ethvert tidspunkt.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk

Vi giver dig en forudgående orientering og andre relevante yderligere oplysninger, hvis vi agter at viderebehandle dine personoplysninger til et andet formål end det, hvortil de er indsamlet.

7. Når du søger en stilling på Marienlyst Strandhotel

Alle ansøgninger skal sendes på mail til: job@marienlyst.dk hvor du i emnefeltet angiver, hvilken stilling du søger.

Det er alene relevante ledere, der har adgang til din ansøgning.

Vi bekræfter modtagelsen af din jobansøgning.

Da vi modtager personoplysninger fra dig, har vi en oplysningspligt over for dig og skal derfor oplyse dig om:

 • at du altid kan kontakte os som dataansvarlige på mail rk@marienlyst.dk og telefon: 49280110
 • at formålet med at gemme dine personoplysninger er, at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet
 • at retsgrundlaget er aftale/kontrakt, da det er et nødvendigt forarbejde i forbindelse med indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt
 • at vi kun gemmer de oplysninger, som er helt nødvendige i forhold til formålet
 • at oplysningerne slettes 6 måneder efter afslag – ved ansættelse fortsættes opbevaringen
 • at du har ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling
 • at du skal give et frivilligt samtykke til afgivelse af særlige eller følsomme oplysninger (f.eks. straffeattest, foto til hjemmeside, helbredsoplysninger, medlemskab af navngiven fagforening mm.) – og at du altid har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket dog undertiden kan tænkes at medføre, at vi ikke kan ansætte dig/fortsætte ansættelsen, f.eks. hvis en ren straffeattest er nødvendig for ansættelsen.
 • at du har ret til at indgive en klage til datatilsynet.dk.

8. Opbevaringssikkerhed og håndtering af personoplysninger

Marienlyst Strandhotel, som er en del af ESS Group, gemmer personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

Marienlyst Strandhotel har et internt regelsæt om sikkerhed og rettigheder, der beskytter medarbejdere og kunders personoplysninger. Der er udarbejdet SOP’er for ansatte i bogholderiet, i salg, i marketing og ansatte, der løser kundeopgaver, samt generelle sikkerhedsrutiner for alle i virksomheden.

9. Sikkerhed

Marienlyst Strandhotel har etableret sikkerhedsforanstaltninger og efterlever de krav der er stillet i forhold til at sikre beskyttelsen af persondata.

 • Der er etableret firewall som løbende vedligeholdes og som hindrer uautoriseret adgang til det interne netværk
 • Servere og computere ajourføres med sikkerhedsopdateringer, som sikrer mod ondsindet udnyttelse af sårbarheder i de anvendte programmer
 • Der er etableret et virusværn, som løbende holdes ajourført
 • Sikkerhedsindstillingerne i browseren og e-mail programmet på de enkelte computere er opsat således, at der opnås den ønskede sikkerhedspolitik omkring websteder, cookies og modtagelse af eksekverbar kode
 • Alle gæsters personoplysninger slettes fra vores PMS-systen 5 år efter gæsteforholdets ophør
 • Der fortages backup en gang i døgnet

10. Privacy og Cookies

Marienlyst Strandhotel, som er en del af ESS Group, benytter sig af cookies til trafikmåling og til løbende optimering af hjemmeside og af Marienlyst Strandhotel platform med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Cookies er en tekstbesked, der typisk placerer et midlertidigt lille filter på computeren, som kan indhente oplysninger om f.eks. browser, styresystem, forbindelsestype og andre statistisk relevante oplysninger.

Cookies kan genkende Kundens og Rådgivers computer, men kan ikke indsamle information om hvem Kunden eller Rådgiver er, eller hvem der bruger Kundens eller Rådgiverens computer. Brugen af Marienlyst Strandhotel hjemmeside er anonym, og der opbevares ikke nogen data til identifikation af Kunden eller Rådgiveren, medmindre Kunden eller Rådgiveren tilmelder sig nogle af de tjenester, Marienlyst Strandhotel tilbyder – dette kan f.eks. være nyhedsbreve, servicemeddelelser mv.

Marienlyst Strandhotel anvender Google Analytics som statistikværktøj på hjemmesiden. Google Analytics giver Marienlyst Strandhotel mulighed for at følge Kundens og Rådgiverens færden på hjemmesiden og giver Marienlyst Strandhotel mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans.

Vælger andre end Kunden eller Rådgiveren at afgive personoplysninger såsom navn og e-mail på hjemmesiden, behandler Marienlyst Strandhotel alene disse oplysninger for at kunne opfylde anmodningen, f.eks. om modtagelse af nyhedsbreve mv. samt for at kunne kommunikere med anmoder. Marienlyst Strandhotel videregiver ikke disse oplysninger til tredjemand eller offentlige myndigheder, medmindre Marienlyst Strandhotel er forpligtet ved lov.

Alle, der har opgivet personoplysninger til Marienlyst Strandhotel, har ret til indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger, Marienlyst Strandhotel opbevarer om den pågældende.

Alle kan afvise cookies via computerens browser-indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies. Hvordan dette gøres afhænger af, hvilken browser der anvendes. Find yderligere oplysninger om hvordan man undgår cookies ved at klikke på dette link: Cookie håndtering

11. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til behandling af personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt til:

Marienlyst Strandhotel
Ndr. Strandvej 2
3000 Helsingør
Att.: Rosanna Krause

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

November 2020.