Coronavirus / COVID-19

Spørgsmål og svar om coronavirus/COVID-19

CORONAPAS

Husk at I skal kunne fremvise et gyldigt Coronapas eller en negativ test (gælder ikke børn under 15 år) , når I besøger Marienlyst. Coronapas/negativ test giver adgang til vores konference, restauranterne, spa, fitness og bar, når du enten:

 • Er blevet vaccineret mod COVID-19
 • Har en negativ COVID-19 test, der max er 72 timer gammel (gælder både PCR & kviktest)
 • Har været testet positiv for COVID-19 for maksimalt 6 måner siden og nu er blevet rask.

Som gæst vil du få udleveret et armbånd, som viser at man er indehaver af ovennævnte, alternativt skal man fremvise sit Coronapas/negativ test når man færdes i restauranter og bar område.

Du kan læse mere om Coronapas ved at klikke her.

Link: https://www.sundhed.dk/borger/corona/coronapas/

____________________________________________

Grundet COVID-19 og de medfølgende omstændigheder samt retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, har vi valgt at tilpasse driften og iværksætter dermed en række tiltag og indsatser, der skal gøre at vores gæster og os selv, kan føler sig trygge og sikre på Marienlyst. Alle vores medarbejdere har fået uddybende information om COVID-19 og instruktioner på baggrund af de tiltag, som vi har iværksat samt myndighedernes anbefalinger. Vi følger naturligvis alle anbefalinger og retningslinjer fra de danske myndigheder.

På denne side finder du opdaterede oplysninger og svar på de mest almindelige spørgsmål, vi modtager lige nu. Spørgsmål om hvad vi gør for at reducere spredningen af virussen, vores regler for afbestilling, åbningstider, hvad der gælder for restauranter, og hvordan vi agerer.

Hvis du har spørgsmål, skal du endelige ikke tøve med at kontakte os. Vi anbefaler ligeledes at du holder dig opdateret på COVID-19-udviklingen i Danmark og vi henviser til www.coronasmitte.dk

Hygiejne

Hvad gør Marienlyst for at reducere spredningen af infektion?

Vores gæsters og vores personales sikkerhed er vores højeste prioritet, og vi følger derfor myndighedernes anbefalinger og retningslinjer nøje.

Det er vigtigt, at du, når du er gæst hos os, er rask. Ligesom det er vigtigt, at dem som arbejder på Marienlyst Strandhotel er raske. Man skal tage hjem, hvis man oplever symptomer på sygdom. Og det gælder både gæster og medarbejdere.

Vi besluttede tidligt at indføre udvidede rutiner til rengøring af hotellets faciliteter. Der vil være en øget rengøringsfrekvens på hele hotellet. Alle offentlige toiletter bliver rengjort hver anden time i tidsrummet fra kl. 08.00 til 22.00, og der er iværksat procedurer for afspritning af de arealer, der ofte berøres af gæster, såsom vådrum, dørhåndtag, møbler, nøglekort, fjernbetjening, dankortterminaler mv. vaskes med desinfektionsmiddel flere gang dagligt.

Vi har udvidet vores klassiske morgenbuffet til flere sektioner og over et større område, dertil kommer skærpet opsyn med buffeten og procedurer for god hygiejne.

Vi har reduceret vores kapacitet på alle restauranter og er meget forsigtige med mindst 1 meters afstand fra hinanden.

 

Hvad gør Marienlyst-teamet?

Håndsprit er tilgængelig overalt på hele hotellet og bruges regelmæssigt af alt personale såvel som af gæster. Frem for alt er vi ekstremt omhyggelige med hensyn til vores medarbejders sundhed, og vi har omhyggelige rutiner for at sikre, at ingen kommer på arbejde med det mindste tegn på sygdom.

I hvilken situation skal jeg undgå at besøge Marienlyst?

Ligesom vi påtager os vores ansvar, beder vi dig som gæst om at påtage dig dit ansvar ved, at:

·       Hvis du har rejst til et risikoområde, skal du vente med at besøge os mindst to uger efter hjemkomsten. En opdateret liste over risikoområder findes på Udenrigsministeriet hjemmeside her.

·       Besøg os ikke, hvis du har været i kontakt med en person, der har vist sig at være smittet med COVID-19.

·       Bliv hjemme, hvis du på andre måder ikke er rask med eksempelvis hoste, feber eller forkølelse.

 

Øvrige generelle råd

Vi opfordrer alle vores gæster til at beskytte sig selv og andre mod smitte ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

·       Vask hænderne ofte med sæbe og varmt vand i mindst 30 sekunder. Brug håndsprit som et supplement.

·       Undgå at røre ved øjne, næse og mund

·       Undgå at give hinanden hånden når man hilser

·       Host og nys altid i ærmet eller i et papirlommetørklæde

Sammen kan vi sikre et sikkert miljø, som vi alle kan nyde.


Offentlige forsamlinger

Kan man afholde møder eller konferencer på Marienlyst Strandhotel

Med hensyn til møder og konferencer i vores konferencelokaler er disse tilladt, hvis de er lukkede og ikke frit tilgængelige.

Vi har i disse tider valgt at reducere antallet af gæster i vores konferencelokaler og derved reduceret antallet af gæster med 50 % således at vi kun har 40 gæster på et areal som der normalt kan klare 80 gæster, eller hvad der passer til vores faciliteter.

I alle vores mødelokaler finder du sprit, mundbind og handsker samt en instruktion på, hvordan man påfører sig mundbind korrekt.

Vi indarbejder forskudte pauser på de enkelte mødehold, således der ikke opholder sig for mange i pauseområdet på samme tid.

Check-in og check-ud for vores møde gæster vil foregå i mødelokalet, således man undgår at skulle stå i kø ved receptionen.

Formiddags- og eftermiddagspause-forplejning serveres individuelt, frugt er pakket i poser og snacks anrettes i små glas til hver person.

Udnyt vores fantastisk beliggenhed langs Øresund kyst til walk and talk, eller afhold gruppearbejde eller pause på en af vores mange terrasser.

Naturligvis gælder de andre retningslinjer om at være sund, vaske hænder og holde afstand til hinanden også for møder og konferencer.

Restaurant

Udskænkning i vores restauranter og barer stopper kl. 24.00.  Til gengæld åbner vores restauranter allerede kl. 17:00.

Er det sikkert at spise i jeres restaurant?

Vi følger naturligvis de seneste regler fra myndighederne om at sikre, at vores gæster kan holde afstand mellem hinanden. Med det sagt forstår vi, hvis du føler dig bekymret for at spise ude.

Vi har gennemført flere forholdsregler for at reducere risikoen for spredning af virussen og for at få dig som gæst til at føle dig godt tilpas og være i stand til fuldt ud at nyde dit besøg hos os.

I praksis har vi gennemført følgende forholdsregler:

·       Vi har reduceret antallet af borde i vores restauranter. Vi har håndsprit tilgængeligt flere steder i restauranten, der regelmæssigt bruges af vores personale, og vi opfordrer dig som gæst til at gøre det samme.

·       Naturligvis inkluderer vores udvidede rengøringsrutiner af vores faciliteter også alle områder af vores restaurant.

Spa & pool

Ved indgangen til vores spa er der retningslinjer for Pool, dampbad og sauna.
Ved alle aktiviteter er der ligeledes retningslinjer.

Spa-cafen lukker kl.22.00

Er det sikkert at benytte jeres spa- og poolfaciliteter?
Ja. Svømmebassinerne tilsættes som altid klor i henhold til Helsingør Kommunes anvisninger og henstillinger om, hvilke niveauer af klor, der skal tilsættes for at sikre, at farlige bakterier og vira dræbes.

Begrænsning af antal gæster
Lige nu er der langt færre gæster hos os end sædvanligt. Derfor er der ikke grund til bekymring i forhold til at holde afstand i vores spa eller i hotellets øvrige områder.

Der er skilte med max antal ved alle vores faciliteter og vi opfordrer stadig alle vores gæster til at holde en rimelig afstand med informationstavler, og vi minder også alle vores gæster om at skylle sig før, at man går i spaen.

 

Hvad hvis jeg har en reservation, og hotellet skal til at lukke i en periode?
Vi vil forsøge at holde åbent, så længe vi har mulighed for det, men vi følger nøje udviklingen og henstillingerne fra de ansvarlige myndigheder. Hvis hotellet eller vores restauranter lukkes i et par uger eller måneder, vil vi naturligvis hjælpe dig med at booke dit ophold igen, så snart vi åbner igen.

Vi er enormt optimistiske og håber virkelig, at vi ikke ender i denne situation, men hvis det er tilfældet, beder vi dig venligst om at have lidt ekstra tålmodighed med os på mail. I en sådan situation vil du være mange, der kontakter os på samme tid, men sammen vil vi selvfølgelig finde løsninger til jer alle, så snart vi kan!

Forretningsgæster
Hvad hvis jeg har en booket konference eller et møde?
For virksomheder, der har bestilt en konference eller et møde hos os, gælder de sædvanlige betingelser for aflysning.

 

Kontakt os (og hav lidt ekstra tålmodighed!)
Mange kontakter os lige nu, og vi håber, at du forstår, at det kan tage lidt længere tid for os at vende tilbage til dig!

Hvis du har spørgsmål, skal du ikke tøve med at kontakte os, vi anbefaler ligeledes at du holder dig opdateret på COVID-19-udviklingen i Danmark, henviser vi til www.coronasmitte.dk

Her finder du vores kontaktoplysning

Har du spørgsmål til vores reception kan de kontaktes på: hotel@marienlyst.dk

Har du spørgsmål vedr. konferencer kan du kontakte os på: tml@marienlyst.dk

Har du spørgsmål til vores salgsafdeling kan de kontaktes på: kh@marienlyst.dk

Det er en svær situation i øjeblikket, og det er vigtigt for os, at vores gæster hele tiden er godt informeret og opdateret på vores tiltag og procedurer i forbindelse med COVID-19. Vi opdaterer derfor løbende denne side.

·       Vi følger naturligvis alle anbefalinger og retningslinjer fra de danske myndigheder

·       Alle medarbejdere har fået uddybende information om COVID-19 og instruktioner på baggrund af myndighedernes anbefalinger

·       Vi har indført krav om omfattende håndhygiejne for vores medarbejdere baseret på myndighedernes anbefalinger

·       Vi har opsat Sundhedsstyrelsens gode råd om hygiejne på alle hoteller

·       Vi har indkøbt ekstra håndsprit tilgængeligt for gæster og medarbejdere

·       Udvidede rengøringsprocedurer: Regelmæssig desinfektion af udsatte overflader, såsom dørhåndtag kortterminaler og elevatorknapper med antibakteriel væske

·       Vi har klare procedurer for håndtering af kollegaer, der viser tegn på sygdom

·       Skulle vi opleve et tilfælde af Coronavirus på et af vores hoteller, kontakter vi naturligvis straks sundhedsmyndighederne og iværksætter en koordineret handlingsplan på baggrund af deres anbefalinger og retningslinjer

Q&A about COVID 19

 

CORONAPAS

Remember that you must be able to present a valid Coronapas or a negative test when you visit Marienlyst. Coronapas / negative test gives access to our conference, spa, fitness, restaurants and bar when you either:

 • Has been vaccinated against COVID-19
 • Has a negative COVID-19 test that is max 72 hours old
 • Has tested positive for COVID-19 a maximum of 6 month ago and has now recovered.

As a guest, you will be given a bracelet, which shows that you are the owner of the above, alternatively you must present your Coronapas / negative test when traveling in restaurants and bar areas.

You can read more about Coronapas by clicking here.

Link: https://www.sundhed.dk/borger/corona/coronapas/

Table reservations are required.

Restaurants and bar close at 24:00.

Due to COVID-19 and the circumstances in connection with this and the guidelines from the Danish Board of Health we have chosen to change our operational strategies and implement some new actions and initiatives to ensure that our guests and ourselves feel safe at Marienlyst. All staff have been given in depth information on COVID-19 and the actions and initiatives as well as the guidelines from the Danish Board of health. We naturally follow all guidelines from the Danish authorities.

On this page you will find updated information and answers to the most common questions we are getting right now. Questions about what we are doing to reduce the spread of the virus, our terms for cancellation, opening hours, rules for the restaurants and how we act.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us. We also recommend keeping yourself updated on the COVID-19 situation in Denmark at  www.coronasmitte.dk

Hygiene

What is Marienlyst doing to reduce the spread of the infection?

The safety of our guest and our staff is our number one priority and therefore we closely follow the guidelines and suggestions from the Danish Board of Health.

Already at an early stage we decided to extend our cleaning routines for all the hotels facilities. All surfaces such as wet rooms, door handles, furniture, keycards, remote controls, Credit Card terminals and more are disinfected several times a day.

We have reduced our capacity in all restaurants and are very careful to keep 1 meters distance to one another.

It is important that you are healthy when you come to stay with us as well as our staff being healthy. If you have any symptoms of being unwell you have to go home. This applies to guests as well as staff.

What does Team Marienlyst do?

Hand rubbing alcohol is widely available in all parts of the hotel and is used regularly by staff as well as other guests. We are very thorough when it comes to our staff’s health and we have very thorough guidelines to ensure no one comes to work if they are showing even the slightest sign of illness.

 

In what situation should I avoid visiting Marienlyst?

As well as us taking responsibility we also ask you to do the same:

 • If you have travelled in a risk areas, please wait at least 2 weeks after arriving home before visiting us. An updated list of risk areas can be found here. 
 • Do not visit us if you have been in contact with a person who has tested positive for COVID-19

Other general advice

We recommend that all guest protect them selves and others from infection by following the guidelines from the Danish Board and Health.

 • Wash your hands often with soap and warm water for a minimum of 30 seconds. Use hand rubbing alcohol as a supplement.
 • Avoid touching your eyes, nose and mouth
 • Don’t shake hands
 • Cough or sneeze into your sleeve or use a paper handkerchief

Together we can ensure an environment we can all enjoy.

 

Public gatherings

Is it possible to have a meeting or conference at Marienlyst Strandhotel?

 • Meetings and conferences are allowed in our conference rooms as long as these are closed and not accessible to the public.
 • We have for the time being decided to reduce the number of guests allowed in the individual conference rooms by 50%. So if a room would normally hold 80 people we now only allow 40 or what we find suits our facilities.
 • All the other guidelines about being healthy, washing hands and keeping distance to each other naturally also apply to meetings and conferences.

 

Restaurant

Is it safe to eat in your restaurant?

We naturally follow the rules and guidelines given by the Danish Board of Health to ensure our guest can keep their distance to each other. But we do have great understanding for any concerns you might have.

We have implemented a number of precautions to reduce the risk of spreading the virus and for you to feel safer and fully enjoy your stay with us.

 

The precautions we have take are as follows:

 • We have reduced the amount of tables in our restaurants – both indoors and outdoors. We have hand rubbing alcohol available several places in the restaurants and our staff use this regularly and we highly recommend you do the same.
 • All our extended cleaning routines also naturally apply to the restaurants.

Do you offer roomservice?

We do! If you would prefer to enjoy your food in your room we offer roomservice for breakfast, lunch and dinner.

Spa and Pool

Is it safe to use your spa and pool facilities?

Yes. The pools have chlorine added in amounts to ensure that bacteria and viruses are killed in accordance with guidelines and rules set out by Helsingør Municipality.

 

Limiting the number of guests

At the moment we have a lot fewer guests than normal. There is no need for concern in keeping enough distance in our spa or in any other area of the hotel.

We continue to urge our guests to keep a reasonable distance and to remember to wash before entering the spa.

 

 

Under 16

Our normal age limit of minimum 16 still applies in our spa area.

 

Leisure Guests

What if I have a reservation and the hotels needs to close for a bit?

We will try to stay open as long as we can whilst at all times following the guidelines from the relevant authorities. If the hotel or our restaurants need to close down for a couple of weeks or months, we will help you to rebook your stay.

We are very optimistic and hope we don’t end up in this situation, but if it does happen please have patience with us in the time taken to answer your emails. We would expect to have many people contact us and it might take a bit of time to find the right solution for each individual guest.

 

Business guests

What if I have booked a meeting or conference?

For businesses that have booked a conference or meeting with us our normal policy for cancellation applies.

We will do our part in ensuring that you feel secure and flexible in regards to cancellation policy.  Send an email to hotel@marienlyst.dk and we will tell you more.

 

Contact us ( and have a bit more patience)

A lot of guest are contacting us right now and we hope you understand that it might takes us a little longer to get back to you.

If you have any questions please do not hesitate to contact us- We also recommend that you keep updates about the COVIS-19 situation in Denmark via www.coronasmitte.dk.

 

For any further information please contact us

If you have any questions for our reception they can be contacted at: hotel@marienlyst.dk